Kirkeligt socialt arbejde / diakoni

Kirken er mere end gudstjenesten søndag formiddag. På de lokale kirkers hjemmeside finder man også tilbud om samvær og kristendomsundervisning for alle aldersgrupper. De fleste kirker har også forskellige former for sociale aktiviteter, der retter sig mod mennesker i en udsat position. Lidt populært kan man sige, at det arbejde, der udføres i det kirkelige regi på ugens mange hverdage, er "kirkens praktiske side" eller ”Kirken i arbejdstøjet”.

Om især det sociale arbejde anvendes ofte betegnelsen ”Diakoni”. Ordet "Diakoni" betyder "tjeneste" - og det er i bund og grund, hvad diakoni handler om: At tjene mennesker i nød ud fra den tanke, at vi alle - uanset vore forskellige livsomstændigheder - i Guds øjne er lige meget værd. I det perspektiv kan diakoni også kaldes for ”koordineret næstekærlighed”.

Hver dag danner kirken derfor på mange forskellige måder ramme om hjælp og støtte til mennesker. Det kan være ved at hjælpe hinanden med at finde fodfæste igen efter at man har mistet et menneske man holdt af. Det kan være med at formidle kontakt til en besøgsven eller med at yde julehjælp til økonomisk trængte familier.

Kirkerne samler desuden hver søndag ind til forskellige formål for på denne måde at styrke indsatsen overfor udsatte befolkningsgrupper i og udenfor Danmarks grænser. 


Diakonale Folkekirkelige organisationer

Ud over landet og i mange byer er er folkekirkelige organisationer, der på et privat grundlag, men ud fra en selvforståelse af at repræsentere folkekirkens sociale og diakonale forpligtigelse, påtager sig at medvirke til at løse konkrete sociale udfordringer.

Listen herunder er ikke udtømmende, men kan ses som et udblik over den del af folkekirkens sociale arbejde, der overskrider det enkelte sogn, men på en eller anden måde er repræsenteret i Greve-Solrød provsti. En mere omfattende oversigt findes på siden "Kirkens sociale arbejde - diakoni".

Forside > Kirkeligt socialt arbejde