Samvirkende Menighedsplejer Samvirkende Menighedsplejer

Samvirkende Menighedsplejer består pr. 15. november 2014 af                                                        

 • 202 menighedsplejer omfattende 330 sogne                    
 • 91 samarbejdsaftaler med menighedsråd, omfattende 135 sogne
 • I alt er 465 ud af 2.123 danske sogne (= 21,9 %) medlemmer af fællesskabet.                    

Samvirkende Menighedsplejer støtter medlemssognene med inspiration gennem 

 • Publikationer
 • Uddannelse/kurser
 • Konsulenthjælp 
 • Økonomisk støtte
 • deltagelse i projekter fra Samvirkende Menighedsplejer 
 • samt økonomisk bistand til sognebeboere med dårlige økonomiske vilkår.          

I samarbejdet indgår endvidere 18 genbrugsbutikker med navnet Kirkens Genbrug.                          

På ældre- og handicapboligområdet forestår Samvirkende Menighedsplejer følgende:

 • Drift af 4 ældreboligenheder (boligdrift)  
 • Drift af 1 plejeboligenhed (pleje- og boligdrift)                                                     
 • Drift af 2 handicap-botilbud (boligdrift)              
 • Administrative aftaler med 1 aktivitetscenter.                                                                    
 • Administrative aftaler med 2 omsorgsenheder med forskellige formål
 • Serviceaftaler med 5 plejeboligenheder                                                                            

Samvirkende Menighedsplejer udfører endvidere administrative opgaver for andre organisationer.                                                              

Der er organiserede Menighedsplejer i følgende sogne i Greve Solrød Provsti:

Forside > Kirkeligt socialt arbejde > Menighedspleje