Hundige Kirke vrimler med mennesker.

Her i foråret har der været stor interesse for, hvor mange der går til gudstjeneste i Danmark. Tallet er 112.000 på en gennemsnitssøndag. I Hundige Kirke syntes vi, at det var mere interessant at vide, hvor mange der kom i kirken i det hele taget. Vi talte derfor i hele marts måned, og der kom mere end 1716 mennesker i Hundige og Kildebrønde kirker i marts.

De fordelte sig på mange forskellige aktiviteter.

Kirken er tit fuld

Gudstjenesten er stadig det, der trækker flest til. 408 mennesker fordelte sig på 6 almindelige gudstjenester, mens 198 gik til 3 dåbsgudstjenester. 27 foretrak at gå til Stillegudstjeneste, mens 42 hellere ville til børnegudstjeneste med Gud og spaghetti.

Der er også andre anledninger til at komme i kirke. I løbet af marts måtte 406 gå den tunge gang til 7 bisættelse, mens 50 festglade mennesker var til vielse.

Konfirmanderne fylder også godt i kirkerne. De går til gudstjenester og i marts er 81 af dem kommet hjem fra konfirmandlejr.

Der sker også andet i kirken

Der foregår også mange ting i lokalerne ved siden af kirkerne. Mindst 251 mennesker har besøgt filmklubben, læsekredsen og hobbyklubben eller været til foredrag i Hyggeligt Samvær eller i Den gamle Skole. Derudover har der været 14 besøg i legestuen, mens babysalmesangen har fyldt kirken 4 gange med i alt 74 deltagere. Juniorklubben, som besøges af børn mellem 10 og 13, har haft 83 besøg i marts.

Hundige Kirke indeholder også kirkekontoret. Der har været mindst 92 besøg, og mindst 25 mennesker har været og tale med en præst.

Hundige Kirke er også centrum for flere kor. Nogle sangere synger for egen fornøjelse, andre får løn for sang til gudstjenester, men har også en masse prøver. Mindst 250 gange er der gået en sanger ind af døren i Hundige Kirke i marts.

I april er det påske, og konfirmationerne begynder, så kommer der endnu flere.

Menighedsrådet skaber rammerne for det hele - vil du være med?

Det overordnede ansvar for alle disse aktiviteter ligger hos menighedsrådet og provstiudvalget. De har også været til en række møder i marts. Mindst 80 gange er et medlem kommet til sådan et møde.

Med så mange mennesker i kirkerne er der brug for et menighedsråd, der kan lidt af hvert. Menighedsrådet har ansvaret for bygningerne, er arbejdsgiver for personalet og samarbejder med præsterne om at skabe kirke i Hundige og Kildebrønde. I år skal der sammensættes et nyt menighedsråd. Der er brug for mindst 20, der kan være med til fortsat at skabe rammerne om alle disse kirkelige aktiviteter. Vil du være med til at skabe kirke i Hundige og Kildebrønde, eller kender du en, der egner sig, så prik ham eller hende på skulderen.

Sognepræst Bo Bondo Gravesen, Kildebrønde sogn

Forside > Præste tanker