Webmaster:

Anne Marie Andersson, kordegn i Solrød Sogn

Indlæg sendes til: kordegn(at)solrodkirker.dk

 

Hjemmesideudvalget består af:

Leif Ellerbek, Solrød

Christian Bryld, Greve

Stig Bang Jensen, Mosede

Johan G. Rannes, Kildebrønde

Anne Bredsdorff, Provst 

Rikke Marschner, Provstipræst

Forside > Webmaster