Få hjælp til alkoholmisbrug i virksomheden

Få hjælp til alkoholmisbrug i virksomheden

De fleste mennesker i Danmark kender en alkoholmisbruger, enten som de er i familie med, eller som en nær relation. Der findes flere hundrede tusinde danskere, som drikker mere end hvad godt er. Vores alkoholkultur i Danmark kan godt være svær at håndtere for mange og især de unge danskere. Derfor er det desværre også meget almindeligt at de fleste større eller mellemstore virksomheder i Danmark, har en eller flere personer med et alkoholmisbrug ansat. Et estimat fra sundhedsstyrelsen viser at knap 900.000 danskere har et overforbrug af alkohol og knap 600.000 danskere har et decideret skadeligt forbrug/overforbrug af alkohol.

Alkoholrelaterede følgesygdomme som blandt andet:

 • Demens
 • Skeletsygdomme
 • Mavetarmsygdomme
 • Hjertekarsygdomme
 • Leversygdomme
 • lungesygdomme
 • Skader i hjernen
 • Kræft /kræftsygdomme
 • Hjerneskade
 • Balancebesvær
 • Angst
 • Depression
 • Stofskiftesygdomme
 • Svækket Immunforsvar

 

Mange kommer til skade grundet alkohol. Det ødelægger mange familier og især mange børn og unge bliver desværre dømt til et liv med psykiske problemer grundet alkoholmisbrug i familien. Alkoholmisbrug har en stor effekt på vores folkesundhed og på vores samfundsøkonomi. Det har samtidig også en stor økonomisk effekt for de danske virksomheder, i form af tabt og nedsat arbejdskraft, sygdom og mistrivsel.

 

 • 3.000 dør hvert år på grund af alkohol
 • Blandt de 35 til 54-årige mænd skyldes ca. hver tredje dødsfald alkohol
 • 000 hospitalsindlæggelser årligt
 • 000 ambulante besøg
 • 300 skadestuebesøg

 

Få professionel hjælp til et alkoholmisbrug

Hvis man opdager eller er i tvivl om alkoholmisbrug hos en kollega eller en ansat er det vigtig at gøre noget ved det. Et alkoholmisbrug vil aldrig gå over af sig selv og professionel hjælp vil altid være det bedste. Det vil nok altid være en svær samtale, når man skal konfrontere en kollega eller en ansat med et evt. misbrug af enten alkohol eller stoffer, men det er en nødvendig og vigtig samtale. Situationen bliver højst sandsynligt kun værre og værre, jo længere tid man venter.

 

”Et alkoholmisbrug er ikke et privat problem, det går ud over hele familien, arbejdspladsen, kollegaer og andre nære relationer”

 

Det starter med en god alkoholpolitik

Som virksomhed er det vigtigt at have en god og sund alkoholpolitik, hvor det er helt klart beskrevet hvordan virksomheden ser på brug af alkohol. Både på og udenfor arbejdspladsen. Det skal gerne være klart og tydeligt defineret hvem og hvor man skal gå til, hvis man oplever en kollega med misbrug, eller selv er kommet i vanskeligheder. Det vil også altid være en stor fordel hvis man som virksomhed ønsker at hjælpe de ansatte med alkoholbehandling, terapi og andet. Det kan enten være betalt af arbejdsgiver, som betalingsordning over lønnen eller via en sundhedsforsikring. Hvis man som virksomhed har en alkoholpolitik og tilbyder hjælp til alle ansatte, vil der være nogle skattemæssige fordele at hente og det vil i langt de fleste tilfælde være økonomisk attraktivt at hjælpe med behandling, da langt de fleste vender endnu stærkere, mere effektive og loyale tilbage efter endt behandling.

Det har samtidig også en stor positiv effekt for samfundet og alle de ramte familier.