Få hjælp til at udarbejde en plan for kommunikation under en mediestorm

Få hjælp til at udarbejde en plan for kommunikation under en mediestorm

En mediestorm kan være en udfordrende situation for enhver organisation. Det er vigtigt at være forberedt på en mediestorm og have en effektiv kommunikationsplan på plads. Denne artikel giver en oversigt over, hvad en mediestorm er, og hvordan man kan forberede sig på og håndtere en mediestorm. Her er nogle vigtige pointer at huske:

Konklusion

 • Identificer potentielle mediestorme og vær forberedt på dem
 • Udarbejd en detaljeret kommunikationsplan
 • Håndter mediehenvendelser professionelt og hurtigt
 • Implementer effektiv krisekommunikation og krisestyring
 • Samarbejd med interessenter for at sikre en koordineret kommunikation

Definition af en mediestorm

En mediestorm er en pludselig og intens mediebevågenhed omkring en virksomhed, organisation eller person. Det kan opstå som følge af kontroversielle handlinger, skandaler eller andre begivenheder, der tiltrækker mediernes interesse. Under en mediestorm kan der være en betydelig mængde mediehenvendelser, negative omtaler og offentlig kritik. Det er vigtigt at være forberedt på en mediestorm og have en klar kommunikationsstrategi for at håndtere situationen bedst muligt.

Karakteristika ved en mediestorm

En mediestorm er kendetegnet ved en pludselig og intens medieinteresse omkring en virksomhed eller person. Det kan opstå som følge af kontroversielle handlinger, skandaler eller andre begivenheder, der fanger mediernes opmærksomhed. Karakteristika ved en mediestorm kan omfatte:

 • Massiv medieomtale og presseopmærksomhed
 • Hurtig spredning af historien gennem forskellige mediekanaler
 • Stor offentlig interesse og debat
 • Potentielt negativ indvirkning på virksomhedens eller personens omdømme

Det er vigtigt at være forberedt på disse karakteristika og have en klar strategi for håndtering af mediestorme.

Forberedelse til en mediestorm

Identificering af potentielle mediestorme

Identificering af potentielle mediestorme er afgørende for at kunne håndtere dem effektivt. Her er nogle trin, der kan hjælpe dig med at identificere potentielle mediestorme:

 1. Overvågning af medier: Hold øje med nyheder, sociale medier og andre relevante kanaler for at opdage potentielle historier, der kan eskalere til en mediestorm.
 2. Risikovurdering: Vurder hvilke historier eller begivenheder der kan have potentiale til at tiltrække stor medieopmærksomhed og skabe en mediestorm.
 3. Interne og eksterne signaler: Lyt til interne og eksterne interessenter, medarbejdere og kunder for at opdage eventuelle signaler om kommende mediestorme.
 4. Erfaring og viden: Brug tidligere erfaringer og viden om lignende situationer til at identificere potentielle mediestorme.

Husk, at det er vigtigt at være proaktiv og handle hurtigt, når en potentiel mediestorm opstår. En effektiv identificering af potentielle mediestorme kan hjælpe dig med at udarbejde en kommunikationsplan, der kan minimere skader og bevare omdømmet.

Udarbejdelse af en kommunikationsplan

Når du skal udarbejde en kommunikationsplan til håndtering af en mediestorm, er det vigtigt at være grundig og velorganiseret. Her er nogle vigtige trin, du kan følge:

 • Identificer de potentielle mediestorme, der kan påvirke din organisation. Dette kan omfatte negative nyheder, rygter eller kontroversielle begivenheder.
 • Analyser og vurder risikoen og konsekvenserne af hver mediestorm. Dette vil hjælpe dig med at prioritere dine kommunikationsindsatser og ressourcer.
 • Definér dine mål og budskaber. Hvad vil du gerne opnå med din kommunikation under mediestormen? Hvad er de vigtigste budskaber, du ønsker at formidle?
 • Identificer og prioritér dine interessenter. Hvem er de vigtigste personer eller grupper, der kan påvirke eller blive påvirket af mediestormen?
 • Udarbejd en handlingsplan. Beskriv de konkrete trin, du vil tage for at håndtere mediestormen, herunder opgaver, tidsplan og ansvar.

Husk, at en kommunikationsplan er et dynamisk dokument, der kan justeres og opdateres undervejs. Vær åben for feedback og vær parat til at tilpasse din plan, hvis situationen ændrer sig.

Håndtering af mediehenvendelser

Når en mediestorm rammer, er det vigtigt at være forberedt på håndtering af mediehenvendelser. Her er nogle vigtige punkter at huske:

 • Vær åben og transparent i din kommunikation med medierne. Sørg for at give nøjagtige og relevante oplysninger.
 • Vær hurtig til at reagere på mediehenvendelser. Det er vigtigt at være proaktiv og ikke lade medierne diktere dagsordenen.
 • Hav en klar kommunikationsstrategi og budskaber, som er tilpasset den aktuelle situation.

Husk: Medierne kan være en vigtig kanal til at nå ud til interessenter og påvirke fortællingen om virksomheden. Sørg derfor for at have en professionel tilgang til mediehenvendelser og vær opmærksom på, hvordan dine udtalelser kan påvirke virksomhedens omdømme.

Krisestyring og krisekommunikation

Under en mediestorm er det vigtigt at have en effektiv krisestyring og krisekommunikation på plads. Her er nogle vigtige punkter at overveje:

 • Identificer og analyser krisen: Det er vigtigt at forstå årsagen og omfanget af krisen, så du kan udvikle en passende kommunikationsstrategi.
 • Vær åben og ærlig: Kommuniker åbent og ærligt med medierne og offentligheden. Undgå at skjule information eller give vildledende svar.
 • Koordiner intern kommunikation: Sørg for at have en klar og effektiv kommunikationskanal internt i organisationen, så alle medarbejdere er informeret og kan handle i overensstemmelse hermed.
 • Samarbejd med interessenter: Identificer og samarbejd med relevante interessenter, herunder medier, myndigheder og andre berørte parter.
 • Evaluer og tilpas: Efter mediestormen er det vigtigt at evaluere kommunikationsindsatsen og implementere eventuelle forbedringer for at være bedre forberedt i fremtiden.