Fordele ved Artificial Intelligence (AI)

Fordele ved Artificial Intelligence (AI)

AI er en forkortelse af Artificial Intelligence som på dansk betyder kunstig intelligens. Der er rigtig mange der taler imod kunstig intelligens – dette gælder eksempelvis Elon Musk. Eller det vil sige, at han som sådan ikke taler imod det, men at han advarer imod farerne ved kunstig intelligens.

Hvorfor skulle kunstig intelligens være farligt?

Mange eksperter advarer mod kunstig intelligens, fordi at en computer/maskine med sin egen intelligens i virkeligheden virker skræmmende. Nogle mener, at vi er ved, at udvikle nye terminators og andre mener, at det vil gavne videnskaben og vores levestandarder. Begge dele kan teknisk set blive en realitet.

 

Uanset hvor meget teknologien måtte udvikle sig, så har mennesker noget som formentlig aldrig vil kunne blive tillært, af en maskine – i hvert falde ikke i samme omfang. Empati. Mennesker har empati. Det vil basalt set være umuligt, at lære en maskine, at have empati overfor andre maskiner eller mennesker. En maskine kan muligvis lære, at vise følelser, men det vil jo ikke være ægte følelser. Det vil være “noget” som maskinen har tillært sig via en algoritme.

 

Lad os sige det sådan: Har du nogensinde oplevet at et trafiklys gik i stykker og opførte sig underligt? Forestil dig samme situation med en maskine på 300 kilo.

Men hvad er fordelene så?

Nu handler denne artikel jo om fordelene ved kunstig intelligens og ikke de negative konsekvenser som kunstig intelligens kan have.

 

  1. Begrænsning af menneskelige fejl. Mennesker fejler konstant og hele tiden. Hvis vi tager et eksempel som en lommeregner. Hvis du skriver 283 gange 631 på din lommeregner og beder om resultatet, så vil det være 99.9999% chance for, at tallet viser 178.573 – lav samme eksperiment med et menneske og fejlmarginen vil være markant højere.
  2. Arbejder hurtigere. Mennesker kan ikke arbejde lige så hurtig som maskiner. I nogle fag vil mennesker uden tvivl slå maskinerne, men med en maskine eller en hær af maskiner vil et pakkeri med kun robotter og plukning af varer, formentlig kunne gøre det meget, meget hurtigere end en hær af mennesker.
  3. Er til stede 24/7. Denne er en markant faktor. Mennesker bliver syge, mennesker har brug for fridage, mennesker har brug for toiletbesøg og mennesker snakker måske lidt rigeligt på arbejdspladsen. En maskine kan arbejde uafbrudt 24/7 med den rigtige vedligeholdelse.

Ovenstående 3 punkter er kun en fordel for de som ejer virksomhederne og ikke en reel fordel for det almene menneske. Dette vil i manges optik faktisk betragtes som værende negative “fordele”.

 

Men hvad så ift. operationer eksempelvis. Her vil en maskine – håndteret delvist af et menneske, kunne foretage præcisions-operationer som kan efterlade meget mindre ar, meget bedre hygiejne og igen – mindske de fejl som måske bliver begået.

 

Der findes jo eksempelvis en del online-baserede applikationer der kan vise hvor langt AI er kommet. Der er f.eks den velkendte cleverbot som lærer, at snakke/skrive ud fra de inputs som den får fra de mennesker den skriver med. Den kan derfor holde en samtale nogenlunde kørende. Der findes online spil, hvor du kan spille mod robotter – eksempelvis Counter Strike eller hjerterfri online. Stort set alle spil hvor man kan spille mod robotter (bots) bruger én eller anden form for kunstig intelligens.

 

Hvis man vil vide mere om kunstig intelligens, så kan man søge internettet tyndt i artikler og leksikon omkring kunstig intelligens.

 

Der er mange fordele ved AI – men der kan også være negative konsekvenser.