Sådan undgår virksomheden at drukne i jobansøgningerne

Sådan undgår virksomheden at drukne i jobansøgningerne

I dag har ledige dagpengeberettigede borgere mange forpligtelser, hvis de ønsker at modtage dagpenge. Der er månedlige møder med jobcentret, der skal laves ABC jobplaner og opfølgningsmøder med A-kassen om overholdelse af antal job søgt pr. uge. Der skal minimum søges 2 jobs hver uge – også selvom den ledige er under aftalt uddannelse eller har et antal løntimer hos f.eks. et vikarbureau. Det betyder at virksomheder bombarderes af ansøgninger på opslåede stillinger i meget stort antal. Ansøgninger, hvor ansøgerne i flere tilfælde slet ikke er oprigtig interesseret i jobbet. De søger udelukkende af pligt for at kunne få udbetalt dagpenge, og mange af de fremsendte ansøgninger er blot standardansøgninger.  

Spar tid og ressourcer på rekrutteringsprocessen

Med et professionelt HR & rekrutteringssystem kan virksomheden spare tid og ressourcer, ved håndtering af de mange ansøgninger. Med ReQruiting rekrutteringssystem bliver alle funktioner samlet ét sted. Virksomheden får hjælp til opsætte den bedste annonce på baggrund af rekrutteringsbehov og kriterier. Ansøgningerne modtages via systemet, og virksomheden modtager derved kun ansøgninger ad en kanal. Alle modtagne ansøgninger screenes af systemet, enten via et stjernesystem eller ved hjælp af ”Smart Screening” funktionen. Herved gives hurtigt et overblik over de mest kvalificerede kandidater til jobbet. ReQruting indeholder både automatiserede processer, guides og dagligdags HR-værktøjer. Blandt andet kan der sendes automatisk svar tilbage til ansøgeren med et ”Tak for din ansøgning”, og der kan laves automatiseret rangering. Funktionslisten er omfattende og bidrager til en lang række af virksomhedens administrative processer. En rigtig smart funktion er tjeklisten, som sikrer, at alt er blevet gjort. Der er også mulighed for at opbygge en karriereside, og derved tiltrække flere kandidater.        

Overholdelse af GDPR 

Et af de områder, hvor virksomheden skal være påpasselig i forbindelse med jobansøgninger, er i overholdelsen af GDPR. En ansøgning og CV betragtes som udgangspunkt som almindelige personoplysninger (ikke-følsomme personoplysninger). Hvis ansøgningen indeholder oplysninger omkring ansøgerens helbred, kategoriseres disse som følsomme personoplysninger, og skal behandles mere varsomt. Når virksomheden modtager ansøgninger, registreres, organiseres og opbevares disse. Det betyder, at der behandles personoplysninger, og så træder databeskyttelsesreglerne i kraft. Det kan være udfordrende og tidskrævende for mange virksomheder, på egen hånd, at oprette systemer til overholdelse af GDPR. Derfor kan et professionelt HR & rekrutteringssystem være at foretrække. Med ReQruiting overholder virksomheden alle databeskyttelsesreglerne. Irrelevante data slettes, og ansøgerne bedes om at afgive samtykke. Med sikkerheden omkring GDPR på plads, kan virksomheden koncentrere sig om at få ansat den rigtige medarbejder.