Tag en uddannelse som coach og bliv en bedre leder for dine medarbejdere

Tag en uddannelse som coach og bliv en bedre leder for dine medarbejdere

Drømmer du om at være den bedste leder for dine medarbejdere? At optimere dine styrker, være mere opmærksom på dig selv i dit lederskab, og at være bedre til at inddrage dine medarbejdere i beslutningsprocesser i virksomheden?

Der er mange ting, du kan gøre, for at blive en bedre leder. Du kan tage et lederkurses, der giver dig nogle her-og-redskaber eller du kan vælge at tage en certificeret uddannelse som coach, som giver dig nogle konkrete værktøjer, du kan bruge i dit lederskab på den lange bane.

Som coach kan du gøre meget for din virksomhed og som leder overfor dine medarbejdere. Du kan være med til at skabe et fantastisk arbejdsmiljø, hvor alle har lyst til at arbejde og du kan bidrage til nogle rammer, hvor der er plads til alle, deres kreativitet og deres ideer.

 

Tag en coaching uddannelse i København

Hos Expand Coaching Academy har du mulighed for at tage en coachuddannelse, som vil styrke dig som person og i dit lederskab.

På uddannelsen vil du få konkrete redskaber, du kan anvende i dit lederskab til at skabe et godt og motiverende arbejdsmiljø for alle dine medarbejdere. Du vil også få konkrete redskaber, der kan hjælpe dig med at udvikle dine medarbejdere. Og det vil i sidste ende sikre dig målbare resultater.

Uddannelsen tages i to trin og kan sagtens tages uafhængigt af hinanden. Overbygningen af uddannelsen (trin 2) giver dig bare flere kompetencer du kan anvende som leder, samt flere nuancer på dit lederskab.

Uddannelsen på Expand Coaching Academy er ICF akkrediteret, hvilket sikrer dig, at uddannelsen lever op til det høje faglige niveau, samt de standarder, som er fremsat af ICF.

 

Hvad får du ud af uddannelsen?

Gennem uddannelsen lærer du bl.a. effektive værktøjer inden for executive coaching, som er gode at anvende, når man skal motivere og udvikle sine medarbejdere.

Man bliver bedre i stand til at lytte og stille gode spørgsmål til sine medarbejdere. Som coach handler det nemlig ikke om, at man skal fortælle sine medarbejdere, hvad de skal eller hvilken retning de skal gå. Det handler i stedet om, at man gennem samtale med de enkelte medarbejdere får dem til at finde frem til de styrker og kompetencer, som de allerede besidder, men endnu ikke anvender.

Denne måde at lede medarbejdere på har en stor effekt på en medarbejderstab som gruppe. Ledelsesmetoden skaber ejerskab, motivation og den fremmer flere innovative løsninger. Derudover bliver der skabt et arbejdsmiljø, hvor man har lyst til at være, samt bidrage til det fælles mål, fordi man får stor indflydelse på, hvordan tingene bliver gjort.