Har I styr på jeres arbejdsmiljø?

Har I styr på jeres arbejdsmiljø?

Synes du at jeres arbejdsmiljø er godt? Om du er ansat som medarbejder eller en del af ledelsen, er du nok bekendt ved vigtigheden af at have et godt arbejdsmiljø. Det er dog ikke alle virksomheder, der arbejder aktivt med arbejdsmiljøet i deres organisation. Ifølge Altinget er det op til hver tredje organisation, der ikke opfylder lovkravene fra Arbejdsmiljøloven om at lave en arbejdspladsvurdering.

Hvorfor arbejdsmiljø?

Er du fuldtids beskæftiget på din arbejdsplads, bruger du ligesom mande andre personer en stor del af dit liv på arbejdspladsen. Dette betyder også, at hvis din arbejdsplads ikke har gode forhold, kan det påvirke dig meget negativt.

En arbejdsplads udgøres ikke kun af de fysiske rammer, hvilket indebærer indretning, indeklima, støj, lys, kemi, ergonomi, faciliteter så som toiletter og lignende. Det psykiske arbejdsmiljø indebærer de psykosociale aspekter af arbejdspladsen, hvilket inkluderer kollegiale forhold, sociale relationer, stress med videre.

Både den psykiske og fysiske del af arbejdsmiljøet hænger sammen og influerer hinanden. Selvom de fleste arbejdspladser har styr på det fysiske miljø, kan de sagtens have et meget negativt psykisk miljø, hvilket kan skyldes mobning og lignende.

Når himmelen falder ned

Har jeres virksomhed et eller flere punkter, der bidrager til et negativt arbejdsmiljø, kan det få store konsekvenser for driften af jeres virksomhed. Negative arbejdsmiljøer medvirker til en dårligere trivsel på arbejdspladsen, der igen øger risikoen for fysiske og psykiske problemer. Medarbejderne kan eksempelvis ende med helbredsproblemer såsom; angst, depression, hjertekar lidelser, PTSD og lignende.

Alle førnævnte helbredsproblemer vil resultere i øget sygefravær opsigelser, der vil komme på konsekvens af kvaliteten af arbejdet. Dette vil i sidste blive katastrofalt for jeres bundlinje.

 

Arbejdspladsvurdering, en ven ikke en fjende

Som en måde på at forberede arbejdsmiljøet, har Arbejdstilsynet lavet lovkrav om udførelsen af en Arbejdspladsvurdering minimum hvert 3 år.

En Arbejdspladsvurdering i bund og grund en evaluering af jeres arbejdsmiljø. Denne inkluderer identifikation, beskrivelse, vurdering, prioritering af løsninger, retningslinjer for opfølgning, samt en inkludering af sygefravær. I undersøgelsen af jeres arbejdsmiljø har I metodefrihed, hvilket betyder at I kan vælge lige den metode, der passer jer bedst. Af metoder kan I gøre brug af spørgeskemaundersøgelser.

Selvom en arbejdspladsvurdering (APV) kan virke som en byrde, er den en værdifuld hjælp til jer. Ved at arbejde aktivt og identificere fejl i jeres arbejdsmiljø, kan I udrette dem, inden at de vokser sig større og mere katastrofale.

Hjælp at hente

Er i en virksomhed eller organisation med meget om ørene, for lidt tid og/eller ressourcer, til at kunne undersøge jeres arbejdsmiljø, kan i hente ekstern APV hjælp. I kan her gøre bruge af eksterne konsulenter i form af rådgivning og praktisk hjælp. På den måde kan I leve op til lovkravene og samtidigt arbejde med jeres arbejdsmiljø.